Prípravné testovanie na maturitnú skúšku 2016

Pre maturantov sme v e-Teste pripravili prípravné testy na Maturitu 2016 z predmetov: SJL, SJSL, MJL, MAT (v slovenskom aj maďarskom jazyku), AJ-B1, AJ-B2. Sú to elektronické formy testov externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich školských rokov.

Testy nájdete v súbore testovaní Prípravné testy na Maturitu-2016. Na toto testovanie bude možné naplánovať žiakov od 5. februára 2016. Testy v systéme e-Test budú k dispozícii od 8. februára do 10. marca 2016 okrem dní, kedy bude systém nedostupný.

Z dôvodu príprav E-Testovania 9 a E-Maturity  bude v niektorých dňoch systém e-Test nedostupný, resp. dostupný v obmedzenom režime. Viac infortmácií nájdete na Dôležité oznamy.