Príprava na Testovanie 9 online pre žiakov certifikačných základných škôl

19.01.2015 - 31.03.2015
Cieľom prípravných testovaní deviatakov certifikačných základných škôl je to, aby si skúšali prácu v elektronickom testovacom systéme e-Test, aby ho dobre poznali a práca v ňom bola pre nich rutinou. 
V e-Teste sú pre žiakov, ktorí sa rozhodnú pre elektronickú formu Testovania 9, úlohy z matematiky, matematickej a štatistickej gramotnosti, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a čitateľskej gramotnosti.