Obmedzený režim pre školské testovania

V dňoch 17. 2. 2015, 18. 2. 2015, 19. 2. 2015 a 24. 2. 2015, 25. 2. 2015, 26. 2. 2015 v  čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. bude elektronický testovací systém e-Test prevádzkovaný v obmedzenom režime.
E-Test bude prístupný len pre školy, ktoré sa v týchto dňochzúčastňujú na Generálnej skúške Maturity online 2015.
 
Žiadame všetky školy, ktoré sa na generálnej skúške nezúčastňujú, aby si na uvedené dni neplánovali testovanie žiakov.
Žiadame autorov úloh a testov, aby v uvedených dňoch v čase medzi 8,00 hod. a 13,00 hod. nevstupovali do e-Testu.
 
Ďakujeme za pochopenie.