NÚCEM na študentskom veľtrhu Akadémia&VAPAC

07.10.2014 - 09.10.2014
Návštevníkom veľtrhu Akadémia&VAPAC 7. - 9. 10. 2014 v Sibamac Aréne NTC v Bratislave v stánku NÚCEM ponúka:

pre žiakov
  • ukážku maturitného testu pre Maturitu online zo SJL, MAT, ANJ
  • možnosť vyskúšať si prostredníctvom pripravených notebookov moderné testové úlohy pre maturantov z predmetov - fyzika, chémia, geografia, dejepis, biológia a z čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
  • informácie o národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test)
  • informácie o Maturite online v šk. roku 2014/2015 (elektronickej forme EČ MS) v rámci projektu E-test


pre učiteľov
  • možnosť nazrieť do tvorby rozličných typov úloh vytváraných v projekte E-test (ukážky tvorby)
  • štatistiky výsledkov maturít v jednotlivých krajoch podľa typov škôl a študijných odborov vo vzťahu k (ne)zamestnanosti v jednotlivých regiónoch
  • informácie o národnom projekte E-test vo vzťahu k učiteľom a výhodám pre nich z hľadiska využívania elektronických úloh a testov pri overovaní vedomostí a zručností žiakov;
  • možnosť vyskúšať si elektronické testové úlohy pre maturantov z predmetov - fyzika, chémia, geografia, dejepis, biológia a z čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
  • informácie o Maturite online v školskom roku 2014/2015 na cca 300 stredných školách SR (na tzv. certifikačných školách)
Príloha