Nedoručený email

Ak je Vaša emailová adresa správna, dôvody, prečo Vám nebol doručený náš email, môžu byť nasledovné :

·         Emailový server príjemcu odmietol prijať poštu
·         Emailový server príjemcu zaradil email do „Spam-u“. 
·         Príjemcova emailová schránka je plná.
V týchto prípadoch odporúčame nasledovné:
·         Kontaktujte Vaše IT oddelenie, alebo poskytovateľa emailových služieb
·         Skontrolujte si spam a nastavte si našu emailovu adresu ako dôveryhodný zdroj
·        vyčistite si emailovú schránku