Nastavenie spustiteľnosti pri plánovaní termínu Prípravných testov – na každý deň samostatný termín

Pri plánovaní termínu Prípravných testov na maturitu 2016 a Prípravných testov na Testovanie9-2016 nastavte spustiteľnosť na deň, kedy chcete žiakov testovať.
Ak chcete testovať počas viacerých dní, vytvorte radšej na každý deň samostatný termín so spustiteľnosťou v danom dni.
Podľa možnosti vyberte len žiakov, ktorých budete v daný deň testovať.
Ak nastavíte zbytočne dlhý interval spustiteľnosti, alebo vyberiete žiakov, ktorých netestujete, obmedzíte iné školy, ktoré by sa chceli testovať.