Mini učebňa E-testu na Európskej noci výskumníkov 2014

Obrázok ku správe: Mini učebňa E-testu na Európskej noci výskumníkov 2014
26.09.2014
Posledný septembrový piatok už tradične patrí Európskej noci výskumníkov a počas nej sa vo viacerých krajinách organizuje festival, na ktorom široká verejnosť má šancu spoznať novinky v oblasti výskumu vo svojej krajine.
26. september 2014 bol sviatkom vedy a výskumníkov aj na Slovensku. V Bratislave vo V-klube NÚCEM ponúkol  návštevníkom festivalu možnosť vyskúšať si nové testové úlohy vytvárané v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Od 9. hodiny až do 21. hod. bola naša mini učebňa plná žiakov, študentov, pedagógov i bývalých učiteľov, ako aj rodičov školopovinných detí a iných zvedavcov, ktorých k testom motivovala zvedavosť a záujem o nové testy a technické testovacie prostredie. Tí najlepší si odniesli diplom a užitočný darček vo forme USB alebo spomienkového trička.
Zaujímavú diskusiu vyvolala aj prednáška výskumníkov Márie Kolkovej a Pavla Kaclíka na tému Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia?, ktorú venovali vysvetleniu pridanej hodnoty vo vzdelávaní a jej využitiu pre školy a jej manažment.