Maturitné e-testy na jesennom veľtrhu v NTC

Obrázok ku správe: Maturitné e-testy na jesennom veľtrhu v NTC
09.10.2014
Národný ústav certifikovaných meraní mal počas troch dní pripravený zaujímavý odborný program pre maturantov a učiteľov počas najväčšieho študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa konal od utorka 7. októbra do štvrtka 9. októbra 2014.  
Budúci maturanti si vo výstavnom stánku NÚCEM mohli vyskúšať elektronickú ukážku maturitných testov zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a anglického jazyka práve vďaka národnému projektu Zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test).   
Pre maturantov boli pripravené aj  testy z iných vyučovacích predmetov, a to z fyziky, chémie, geografie, dejepisu, informatiky, občianskej náuky, biológie a ďalej z čitateľskej, matematickej, štatistickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. 
Záujemcovia z radov pedagógov a žiakov mohli získať aj informácie o Maturite online – elektronickej forme externej časti maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční v školskom roku 2014/2015 na viac ako 300 stredných školách v rámci národného projektu E-test. 
Elektronické testy si mohli vyskúšať aj učitelia a posúdiť tak náročnosť úloh, ktoré v národnom projekte vytvárajú stovky ich kolegov z celého Slovenska.