Maturanti a deviataci už môžu dôležitú skúšku absolvovať elektronicky

Obrázok ku správe: Maturanti a deviataci už môžu dôležitú skúšku absolvovať elektronicky
22.01.2015
Žiaci a študenti na približne 500 školách uskutočnia certifikačné testovanie Testovanie 9 a Externú časť Maturitnej skúšky (EČ MS) v tomto školskom roku elektronickou formou. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler na tlačovej besede na pôde Gymnázia na Bilíkovej v Bratislave o elektronických certifikačných meraniach povedal, že štandardizované testy sú mimoriadne dôležité, prinášajú objektívny prvok do školskej praxe. E-testovanie je podľa ministra J. Draxlera moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom. V budúcnosti by takáto forma certifikačných testovaní mala priniesť zvýšenie objektívnosti priebehu testovania, úsporu finančných nákladov spojených s distribúciou testových balíkov do jednotlivých základných a stredných škôl, odbúranie nákladov na tlač testov v papierovej forme, zjednodušenie procesov prípravy Testovania 9 a EČ MS, zamedzenie prípadným chybám pri kontrole správnosti odpovedí a pod.