Holandský CITO sa zaujímal o online testovanie

Obrázok ku správe: Holandský CITO sa zaujímal o online testovanie
18.10.2014
CITO (Institute for Educational Measurement) v Holandsku patrí k popredným inštitúciám v oblasti tvorby testov a hodnotenia kvality vzdelávania na svete. V pondelok 13. októbra 2014 zavítal na pôdu NÚCEM-u jej výkonný riaditeľ a vedecko-výskumný pracovník Jan Wiegers so svojimi kolegami. Informovali sme ich o našom progrese v projekte E-test, o testovacom systéme, banke úloh, certifikačných testovaniach online, tendencii prechádzať na formatívne hodnotenia vedomostí žiakov a podobne.
Hostia sa zaujímali aj  jednotlivé typy testovaní žiakov (učiteľské, školské a certifikačné), o obdobia, v ktorých sú žiaci testovaní, o spôsob financovania škôl v oblasti informačných technológií na Slovensku i o formy zverejňovania výsledkov národných testovaní. Zároveň výkonný riaditeľ CITO Jan Wiegers potvrdil aktívnu účasť na pripravovanej záverečnej konferencii národného projektu  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania v septembri 2015.