Elektronické testy na opakovanie a upevňovanie učiva (ZIMA 2021)

Obrázok ku správe: Elektronické testy na opakovanie a upevňovanie učiva (ZIMA 2021)
10.02.2021

NÚCEM pripravil širokú ponuku elektronických testov pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov online formou aj prezenčne.
V období od 10. februára do 23. marca 2021 sú pre základné a stredné školy pripravené elektronické testy z čitateľskej a matematickej gramotnosti, zo slovenského jazyka a literatúrymatematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a cudzích jazykov (anglický a ruský jazyk).
 
Tieto testy slúžia na opakovanie a prehlbovanie učiva, ako aj na upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov.

 
Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/e-testovania-zima-2021-februar-marec/