E-test zaujal návštevu zo Spojených arabských emirátov

Obrázok ku správe: E-test zaujal návštevu zo Spojených arabských emirátov
16.10.2014
Vo štvrtok 16. októbra 2014 zavítala do Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v Bratislave zahraničná návšteva zo Spojených arabských emirátov na čele so stálym členom komisie IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), Alim  Mehadom Ali Alsuwaidim.            
Gestorka aktivity 1.1. národného projektu E-test PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD. a supervízorka tvorby testov PaedDr. Miroslava Jurenková, PhD. návštevu oboznámili s činnosťou NÚCEM-u a cieľmi národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, čím medzi účastníkmi zahraničnej delegácie vyvolali veľký záujem o informácie zamerané na tvorbu testov, fungovania národných testovaní T9 a Maturity (EČ MS), ako aj o všeobecnú koncepciu a systém vzdelávania na slovenských školách.
Vedúca oddelenia tvorby testovacích nástrojov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. a manažérka publicity Ing. Mária Grebeňová-Laczová, prostredníctvom konkrétnych úloh so zameraním na jednotlivé typy gramotností, vzácnych hostí zoznámili s novým elektronickým testovacím systémom E-test vyvinutým pre národný projekt na školské a certifikačné testovania žiakov v školách.
Podľa Aliho Mehada Ali Alsuwaidiho je testovací systém prehľadný a ľahko ovládateľný. Ako niekoľkokrát zdôraznil, testovací systém E-test považuje za veľmi zaujímavý, pretože zjednodušuje systém  testovania žiakov a je pre neho inšpiráciou vzhľadom na to, že zatiaľ majú v krajine iba papierovú formu testov.