E-piatak 2015 a Naj e-škola projektu

Obrázok ku správe: E-piatak 2015 a Naj e-škola projektu
22.10.2015
V projekte E-test nás na jeseň čaká ešte mnoho pracovných aktivít. Denne sa dopĺňa banka úloh a testov o nové a nové testové položky, prebiehajú školenia pedagógov na učiteľské testovanie, uskutočňujú sa školské testovania v e-Teste, pripravujeme sa na generálnu skúšku E-Testovania 5 a na ostrý termín E-Testovania 5-2015.
Čakajú nás aj dve súťaže.
E-piatak 2015

Je súťaž pre žiakov certifikačných škôl, ktorí absolvujú  Testovanie 5-2015 elektronickou formou prostredníctvom systému e-Test v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test).
Víťazom súťaže sa stane absolvent E-T5-2015, ktorého vyžrebuje oddelenie publicity projektu po absolvovaní  riadneho termínu E-Testovania 5-2015.
Termín žrebovania: 26.11. 2015
Termín zverejnenia víťaza: 26.11. 2015
Termín zaslania alebo odovzdania ceny: 27.11. 2015
Cena pre žiaka: tablet ASUS, USB a propagačné predmety národného projektu, spoločensko-vedomostné hry pre deti a mládež
Cena pre školu: Drobné propagačné predmety národného projektu využiteľné ako motivácia pre žiakov pri školských súťažných aktivitách.
Počet víťazov: 1

Naj e-škola projektu E-test

V rámci národného projektu E-test vyhodnotíme aj Naj e-školu projektu. Oceníme tri základné a tri stredné školy, ktoré boli v našom projekte najaktívnejšie. Kritériom je čo najefektívnejšie využitie žiackych licencií (pri danom počte licencií).
Víťazmi sa stanú tie školy, ktoré budú mať najvyšší pomer medzi celkovým počtom jedinečných používateľov licencií (žiaci, učitelia) a počtom pridelených žiackych licencií.
Termíny vyhodnotenia:  23.11. 2015
Termín vyhlásenia víťazov: 23. 11. 2015  
Termín zaslania cien školám: 24. 11. 2015
Cena pre školu: spoločenské a spoločensko-vedomostné hry pre deti a mládež a malé propagačné predmety národného projektu E-test, USB od IBM Slovensko spol. s r. o.
+ Samsung M3 2TB od IBM Slovensko spol. s r. o. pre TOP Naj-e-školu
Počet víťazov: 6 škôl (3 ZŠ a 3 SŠ)