Decembrové záťažové skúšky splnili svoj cieľ

Obrázok ku správe: Decembrové záťažové skúšky splnili svoj cieľ
18.12.2014
Záťažové skúšky v dňoch 17. a 18. decembra 2014 splnili svoj cieľ a prebehli podľa očakávaní. Počas testovania sa vyskytli predpokladané prejavy neštandardného správania systému, ktoré sa pri menšom zaťažení systému nevyskytujú.
Získali sme pre dodávateľa e-Testu spoločnosť IBM s.r.o. dôležité diagnostické informácie, ktoré využije na zlepšenie systému. Po zapracovaní zlepšení, v koordinácii s dodávateľom, uskutočníme v druhej polovici januára ďalšie záťažové skúšky elektronického systému e-Test.
Bez pochopenia a ústretovosti zo strany škôl by sa nedali takéto významné skúšky vykonať. Chceme pedagógom i žiakom poďakovať, že v uvedených dňoch strpeli nepríjemnosti spojené so záťažovými skúškami.
Projektový tím želá všetkým pohodu počas vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2015.