Čo nás ešte čaká v projekte E-test?

Obrázok ku správe: Čo nás ešte čaká v projekte E-test?
08.09.2015
Do konca národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (30.11.2015) zostávajú tri mesiace. Do konca novembra budeme mať  ešte niekoľko zaujímavých aktivít.
Popri školských testovaniach žiakov, generálnej skúške elektronickej formy E-Testovania 5, E-Testovaní 5 či adaptívnom testovaní ponúkneme žiakom 9. ročníka ZŠ test z anglického jazyka so zvukovými ukážkami, ktorý isto zaujme školy, ktoré sledujú trendy nielen v slovenskom školstve. V budúcnosti sa totiž uvažuje o zavedení certifikačného testovania z anglického jazyka u deviatakov. Elektronický test z anglického jazyka  (14. 10. 2015), ktorý v rámci projektu poskytneme,  bude v jazykovej úrovni A2 SERR.

Na jeseň pokračujú aj školenia na Učiteľské testovanie v systéme e-Test pre pedagógov zmluvných škôl v partnerských školách v rôznych regiónoch Slovenska. V popoludňajších hodinách učitelia nadobudnú vedomosti a zručnosti v plánovaní elektronického testovania pre svojich žiakov, využívanie hotových testov, prípadne zostavovanie vlastných testov z ponúkaných úloh ako aj hodnotenie testov v elektronickom prostredí e-Test. Podrobnejšie informácie k termínom školení ako aj ďalšie inštrukcie zverejňujeme na webovej stránke projektu v sekcii E-testovanie na školách/Učiteľské testovania - školeniahttp://www.etest.sk/terminy-skoleni/ a http://www.etest.sk/dokumenty-pre-ucastnikov-skoleni/ .

S projektom E-test ako aj s testovacím systémom e-Test sa môžu stretnúť aj návštevníci na rôznych verejných podujatiach. Už posledný septembrový piatok 25. 9. 2015 budeme na Európskej noci výskumníkov v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici a v Atriu Optima v Košiciach.
Maturantom a ich učiteľom ponúkneme možnosť vyskúšať si testové úlohy  z rôznych maturitných predmetov na študentskom veľtrhu Akadémia&VAPAC 2015, ktorý sa v Národnom tenisovom centre v Bratislave uskutoční od 6. do 8. októbra  2015.
V 6 školách (Bratislava, Topoľčany, Vyhne, Žilina, Košice, Smižany) v 39. kalendárnom týždni (21.-24.9.2015) uskutočníme súťaž žiackych tímov Voľná hodina, kde žiaci budú súťažiť v spoločensko-vedomostnej hre Vyhraj milióny! Verzia Junior s upravenými pravidlami špeciálne na účel súťaže Voľná hodina.

Približne mesiac pred ukončením projektu usporiadame Záverečnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Elektronické testovanie -  Skúsenosti a výzvy, počas ktorej sa účastníci dozvedia podrobné informácie o implementácii národného projektu E-test v období od jeho začiatku (marec 2013) do jesene 2015. Záverečná konferencia sa uskutoční v slovenskej metropole v hoteli Bratislava.