Ako má vyzerať učebňa, v ktorej bude prebiehať elektronické certifikačné testovanie ?

Počítače v učebni by mali byť usporiadané tak, aby bol zabezpečený objektívny a nerušený priebeh testovania. Rozmiestnenie žiakov by malo byť také, aby ich pozornosť nerušil iný monitor. Žiakom sediacim bezprostredne za sebou i vedľa seba budú pridelené rôzne varianty testov.  Administrátor  testovania bude riadiť testovanie prostredníctvom PC, ktorý bude umiestnený v učebni. Podrobnejšie technické pokyny dostane školský administrátor aj IT administrátor vo zverejnených pokynoch.
 
Ideálne usporiadanie PC pre objektívne testovanie v učebni je nasledovné : dva PC umiestnené  oproti sebe, žiaci sedia oproti sebe,  avšak majú pred sebou  monitory usporiadané v tvare písmena U.
 zasadaci poriadok 1

Párny počet radov „zvislo“ - striedanie variantov odporúčame nasledovne:
 
zasadaci poriadok 2

Nepárny počet radov „zvislo“ - striedanie variantov odporúčame nasledovne s natočením monitorov tak, aby pri rozsadení žiakov bola zachovaná objektivita testovania a žiaden žiak nevidel na monitor žiaka s rovnakým variantom testu.
 
zasadaci poriadok 3