Súťaž žiackych tímov Voľná hodina

21.09.2015
ZŠ Pankúchova Bratislava - súťaž žiackych tímov Voľná hodina zameraná na publicitu národného projektu E-test v školách.