Súťaž žiackych tímov Voľná hodina

24.09.2015
ZŠ Vyhne, Obchodná akadémia Košice - súťaže žiackych tímov Voľná hodina zameraná na publicitu národného projektu E-test v školách.