Záťažové testy systému e-Test

21.01.2015 - 22.01.2015
V čase medzi 20,00 a 06,00 hod. sa v systéme e-Test uskutočnia záťažové testy.

Žiadame autorov úloh, testov, posudzovateľov a garantov a ostatných používateľov e-Testu, aby v uvedenom čase nevstupovali do systému ani v ňom nevykonávali žiadne činnosti.