Regional contact centers

LIST OF REGIONAL CONTACT CENTRES
 
Banská Bystrica Region
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša – Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola – Lúčna 2, 984 17 Lučenec
 
Bratislava Region
Základná škola – Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
Základná škola – Turnianska 10, 85107 Bratislava
1. súkromné gymnázium –Bajkalská 20, 821 08 Bratislava
Gymnázium sv. Uršule – Nedbalova 6, 81101 Bratislava
Obchodná akadémia I. Karvaša – Hrobákova11, 85102 Bratislava
 
Košice Region
Stredná odborná škola technická – Partizánska 1, 07192 Michalovce
Gymnázium – Alejová 1, 04149 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná – Hlavná 113, 04001 Košice
 
Nitra Region
GymnáziumHansa SelyehosVJM –Ul.Biskupa Királya 5,94505Komárno
Základnáškolakniežaťa Pribinu–AndrejaŠulgana 1,94901Nitra
Piaristickáspojená škola sv. JozefaKalazanského–Piaristická 6,94901Nitra
 
Prešov Region
Gymnázium sv. Moniky –Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
Základná škola – Šmeralova 25, 08001 Prešov
Gymnázium – Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
 
Trenčín Region
Dopravná akadémia – Školská 66, 91250 Trenčín
Stredná priemyselná škola – Ul. Slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
Základná škola – Ul. Rastislavova 416/4, 97101 Prievidza

 
Trnava Region
Gymnázium Angely Merici – Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka – Mierové námestie 10, 92551 Šintava
 
Žilina Region
Základná škola – Sládkovičova 10, 03401 Ružomberok
Gymázium bilingválne – T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa – Romualda Zaymusa 3, 01001 Žilina