Školské e-testovania JESEŇ 2018

Obrázok ku správe: Školské e-testovania JESEŇ 2018
11.09.2018
ZŠ a SŠ s licenciami pre systém e-Test budú mať aj v školskom roku 2018/2019 možnosť elektronicky otestovať svojich žiakov a porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska.
Od 26. septembra do konca októbra 2018 NÚCEM ponúka základným a stredným školám školské elektronické testy v systéme e-Test.
V systéme sú pripravené elektronické testy z vyučovacích jazykov, matematiky a anglického jazyka.
 
Podrobnejšie informácie budú zaslané školám e-mailom a tiež budú zverejnené na stránke E-testu: http://www.etest.sk/e-testovanie-jesen-2018/.