E-TESTOVANIE 5-2018

Obrázok ku správe: E-TESTOVANIE 5-2018
16.10.2018
(Príprava na Testovanie 5-2018)

NÚCEM ponúka základným školám, ktoré majú licencie pre systém e-Test, elektronickú formu prípravy na celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2018/2019.

E-Testovanie 5-2018 sa uskutoční v dňoch 5. - 7. novembra 2018.

Účasť žiakov na E-Testovaní  5-2018 je dobrovoľná.

Viac informácií nájdete na http://www.etest.sk/e-testovanie-5-2018/.